(DZP - 45/2022) TRYB PODSTAWOWY - Dostawakoncentratu wodorowęglanowego do hemodializ

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania