(DZP - 46/2022) TRYB PODSTAWOWY -Zakup urządzenia do dezynfekcji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania