(DZP - 44/2022) PRZETARG NIEOGRANICZONY -Dostawa wyrobów medycznych dla Pracowni Bronchoskopii i Endoskopii

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania