(DZP - 48/2022) PRZETARG NIEOGRANICZONY - Usługa wdrożenia systemu: telekonsultacyjnego i komunikacyjnego, lokalizacji pacjenta w szpitalu oraz oprogramowania eUsług

(DZP - 48/2022) PRZETARG NIEOGRANICZONY - Usługa wdrożenia systemu: telekonsultacyjnego i komunikacyjnego, lokalizacji pacjenta w szpitalu oraz oprogramowania eUsług

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania