(DZP - 50/2022) TRYB PODSTAWOWY - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji parowej i plazmowej dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni

 

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania