(DZP - 49/2022) PRZETARG NIEOGRANICZONY- Dostawa leków programowych oraz onkologicznych

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania - unieważniony

Powyższe postępowanie o nr ID 704279 zostało unieważnione z powodu błędu technicznego. Pozycja została zdublowana.
Postępowanie prowadzone jest równolegle na platformie zakupowej pod nr ID 704244.
Poniżej link do postępowania o nr ID 704244

Link do postępowania