(DZP - 51/2022) PRZETARG NIEOGRANICZONY- Dostawa soczewek okulistycznych wewnątrzgałkowych oraz innych wyrobów medycznych okulistycznych wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania