(DZP-1/2023) PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa wyrobów medycznych do embolizacji wewnątrzczaszkowej, do badań angiograficznych, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania