(DZP-4/2023) PRZETARG NIEOGRANICZONY - Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania