(DZP-3/2023) PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa leków ogólnych i programowych

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania