(DZP - 7/2023) TRYB PODSTAWOWY - Dostawa materiałów szewnych oraz staplerów

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania