(DZP - 8/2023) TRYB PODSTAWOWY - Dostawa materiałów zużywalnych do hemodializ

 

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania