(DZP - 9/2023) TRYB PODSTAWOWY -Dostawa środków, materiałów i sprzętu do utrzymania czystości

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania