(DZP - 10/2023) TRYB PODSTAWOWY -Dostawa materiałów biurowych oraz papieru ksero

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania