(DZP - 13/2023) TRYB PODSTAWOWY -Dostawa leków programowych

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania