(DZP - 14/2023) TRYB PODSTAWOWY -Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania