(DZP - 12/2023) TRYB PODSTAWOWY - Dostawa wyrobów medycznych - uzupełnienie

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania