(DZP-15/2023) PRZETARG NIEOGRANICZONY -Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych, zestawów operacyjnych oraz bielizny i obłożeń jednorazowych

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania