(DZP - 16/2023) TRYB PODSTAWOWY - Dostawa aparatury medycznej oraz wyrobów medycznych do embolizacji wewnątrzczaszkowej, do badań angiograficznych, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl
Link do postępowania