(DZP-18/2023) PRZETARG NIEOGRANICZONY -Dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej oraz Zakładu Radiologii

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.

Link do postępowania