(DZP - 17/2023) TRYB PODSTAWOWY - Zakup doposażenia w ramach eliminacji zdrowotnych czynników ryzyka pracowników w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu – II etap

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania