(DZP - 19/2023) TRYB PODSTAWOWY - Dostawa wyrobów medycznych – uzupełnienie II

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania