(DZP-23/2023) PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa leków programowych, onkologicznych, płynów infuzyjnych i innych produktów leczniczych

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.

Link do postępowania