(DZP - 22/2023) TRYB PODSTAWOWY - Usługa transportu sanitarnego

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania