(DZP - 25/2023) TRYB PODSTAWOWY - Dostawa bielizny niesterylnej oraz rękawic

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania