(DZP - 27/2023) TRYB PODSTAWOWY - Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa

Link do postępowania