(DZP - 24/2023) TRYB PODSTAWOWY -Zakup doposażenia w ramach eliminacji zdrowotnych czynników ryzyka pracowników w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu – II etap - uzupełnienie

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania