(DZP - 20/2023) TRYB PODSTAWOWY - Dostawa wyrobów medycznych (implanty, jednorazowy sprzęt medyczny, środek dezynfekcyjny, obłożenia i inne)

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania