(DZP - 28/2023) TRYB PODSTAWOWY - Modernizację energetyczną budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu w formule zaprojektuj i wybuduj –montaż pomp ciepła wraz z instalacjami towarzyszącymi

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania