(DZP-30/2023) PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa leków ogólnych, preparatów do żywienia oraz kontrastów

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania