(DZP-31/2023) PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa sprzętu medycznego do przeprowadzania zabiegów w Pracowni Hemodynamiki Serca

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postepowania