(DZP - 32/2023) TRYB PODSTAWOWY -Dostawa wyrobów medycznych do aparatów do ciągłej terapii nerkozastępczej, diatermii oraz zabiegów operacyjnych

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postepowania