(DZP- 7/2019) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę leków

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania

 

Formularze cenowe - oferty 1-11

Formularze cenowe - oferty 12-15

Formularze cenowe - oferta 16

Formularze cenowe - oferty 17-18

Formularze cenowe - oferty 19-24