(DZP - 5/2020) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę leków

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania