(DZP -12/2020) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postepowania