(DZP - 13/2020) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę wyrobów medycznych do embolizacji wewnątrzczaszkowej

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania