(DZP - 14/2020) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę leków

Zamawiający informuje. iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania