(DZP - 16/2020) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę implantów i sprzętu ortopedycznego

Zamawiający informuje. iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania