(DZP - 23/2020) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania