(DZP - 2/2021) TRYB PODSTAWOWY - dostawa leków

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania