(DZP - 3/2021) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę dostosowania pomieszczeń do wymogów przetwarzania danych oraz modernizacja sieci LAN w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. „eCareMed–rozwój cyfrowych usług medycznych w WSzS Nr 4 w Bytomiu

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania