(DZP - 4/2021) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę transportu sanitarnego

Zamawijący informuje, iż przedmiotowe postepowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania