(DZP - 12/2021) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę leków

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania