(DZP - 5/2021) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę leków onkologicznych, programowych, płynów infuzyjnych i innych produktów leczniczych

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania