(DZP - 11/2021) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę bielizny niesterylnej oraz rękawic

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania