(DZP - 7/2021) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę odczynników laboratoryjnych oraz akcesoriów i drobnego sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą analizatorów, chłodni i wyposażenia dodatkowego

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania