(DZP - 9/2021) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę wyrobów medycznych do embolizacji wewnątrzczaszkowej, badań angiograficznych, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz neuroradiologicznych zabiegów terapeutycznych

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania