(DZP - 16/2021) TRYB PODSTAWOWY - dostawa materiałów szewnych

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania