(DZP - 17/2021) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę implantów i sprzętu ortopedycznego

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

link do postępowania