(DZP - 22/2021) TRYB PODSTAWOWY - usługa transportu sanitarnego pacjentów dializowanych z dysfunkcją narządów ruchu

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania